1 A Jov odgovori i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Slušajte dobro riječi moje, i to će mi biti od vas utjeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Potrpite me da ja govorim, a kad izgovorim, potsmijevajte se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Eda li se ja čovjeku tužim? i kako ne bi bio žalostan duh moj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Pogledajte na me, i divite se, i metnite ruku na usta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ja kad pomislim, strah me je, i groza poduzima tijelo moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zašto bezbožnici žive? stare? i bogate se?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sjeme njihovo stoji tvrdo pred njima zajedno s njima, i natražje njihovo pred njihovijem očima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kuće su njihove na miru bez straha, i prut Božji nije nad njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Bikovi njihovi skaču, i ne promašaju; krave njihove tele se, i ne jalove se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ispuštaju kao stado djecu svoju, i sinovi njihovi poskakuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Podvikuju uz bubanj i uz gusle, vesele se uza sviralu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Provode u dobru dane svoje, i začas slaze u grob.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Bogu kažu: idi od nas, jer nećemo da znamo za putove tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Šta je svemogući, da mu služimo? i kaka nam je korist, da mu se molimo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gle, dobro njihovo nije u njihovoj ruci; namjera bezbožnička daleko je od mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Koliko se puta gasi žižak bezbožnički i dolazi im pogibao, dijeli im muke u gnjevu svom Bog?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Bivaju li kao pljeva na vjetru, kao prah koji raznosi vihor?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Čuva li Bog sinovima njihovijem pogibao njihovu, plaća im da osjete?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Vide li svojim očima pogibao svoju, i piju li gnjev svemogućega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer šta je njima stalo do kuće njihove nakon njih, kad se broj mjeseca njihovijeh prekrati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Eda li će Boga ko učiti mudrosti, koji sudi visokima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jedan umire u potpunoj sili svojoj, u miru i u sreći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Muzlice su mu pune mlijeka, i kosti su mu vlažne od moždina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A drugi umire ojađene duše, koji nije uživao dobra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Obojica leže u prahu, i crvi ih pokrivaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Eto, znam vaše misli i sudove, kojima mi činite krivo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer govorite: gdje je kuća silnoga, i gdje je šator u kom nastavaju bezbožnici?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Nijeste li nikad pitali putnika? i što vam kazaše nećete da znate,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Da se na dan pogibli ostavlja zadac, kad se pusti gnjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ko će ga ukoriti u oči za život njegov? i ko će mu vratiti što je učinio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ali se iznosi u groblje i ostaje u gomili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Slatke su mu grude od doline, i vuče za sobom sve ljude, a onima koji ga pretekoše nema broja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Kako me dakle naprazno tješite kad u odgovorima vašim ostaje prijevara?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga