1 A Elifas Temanac odgovori i reče:

2 Hoće li mudar čovjek kazivati prazne misli i puniti trbuh svoj vjetrom istočnijem,

3 Prepirući se govorom koji ne pomaže i riječima koje nijesu ni na što?

4 A ti uništavaš strah Božji i ukidaš molitve k Bogu.

5 Jer bezakonje tvoje pokazuju usta tvoja, ako i jesi izabrao jezik lukav.

6 Osuđuju te usta tvoja, a ne ja; i usne tvoje svjedoče na te.

7 Jesi li se ti prvi čovjek rodio? ili si prije humova sazdan?

8 Jesi li tajnu Božiju čuo i pokupio u sebe mudrost?

9 Šta ti znaš što mi ne bismo znali? šta ti razumiješ što ne bi bilo u nas?

10 I sijedijeh i starijeh ljudi ima među nama, starijih od oca tvojega.

11 Male li su ti utjehe Božije? ili imaš što sakriveno u sebi?

12 Što te je zanijelo srce tvoje? i što sijevaju oči tvoje,

13 Te obraćaš protiv Boga duh svoj i puštaš iz usta svojih take riječi?

14 Šta je čovjek, da bi bio čist, i rođeni od žene, da bi bio prav?

15 Gle, ne vjeruje svecima svojim, i nebesa nijesu čista pred očima njegovijem;

16 Akamoli gadni i smrdljivi čovjek, koji pije nepravdu kao vodu?

17 Ja ću ti kazati, poslušaj me, i pripovjediću ti što sam vidio,

18 Što mudarci kazaše i ne zatajiše, što primiše od otaca svojih,

19 Kojima samijem dana bi zemlja, i tuđin ne prođe kroz nju.

20 Bezbožnik se muči svega vijeka svojega, i nasilniku je malo godina ostavljeno.

21 Strah mu zuji u ušima, u mirno doba napada pustošnik na nj.

22 Ne vjeruje da će se vratiti iz tame, otsvuda priviđa mač.

23 Tumara za hljebom govoreći: gdje je? Zna da je za nj spremljen dan tamni.

24 Tuga i nevolja straše ga, i navaljuju na nj kao car gotov na boj.

25 Jer je zamahnuo na Boga rukom svojom, i svemogućemu se opro.

26 Trči ispravljena vrata na nj s mnogim visokim štitovima svojim.

27 Jer je pokrio lice svoje pretilinom, i navaljao salo na bokove svoje.

28 I sjedio je u gradovima raskopanijem i u kućama pustijem, obraćenijem u gomilu kamenja.

29 Neće se obratiti niti će ostati blago njegovo, i neće se raširiti po zemlji dobro njegovo.

30 Neće izaći iz mraka, ogranke njegove osušiće plamen, odnijeće ga duh usta njegovijeh.

31 Neka se ne uzda u taštinu prevareni, jer će mu taština biti plata.

32 Prije svojega vremena svršiće se, i grana njegova neće zelenjeti.

33 Otkinuće se kao s loze nezreo grozd njegov i pupci će se njegovi kao s masline pobacati.

34 Jer će opustjeti zbor licemjerski, i oganj će spaliti šatore onijeh koji primaju poklone.

35 Začinju nevolju i rađaju muku, i trbuh njihov sastavlja prijevaru.

Analiza
Pretraga