1 Eto, sve je to vidjelo oko moje, čulo uho moje, i razumjelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Što vi znate, znam i ja, nijesam gori od vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ipak bih govorio sa svemogućim, i rad sam s Bogom pravdati se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer vi izmišljate laži, svi ste zaludni ljekari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 O da biste sasvijem mučali! bili biste mudri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Čujte moj odgovor, i slušajte razloge usta mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Treba li da govorite za Boga nepravdu ili prijevaru da govorite za nj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Treba li da mu gledate ko je? treba li da se prepirete za Boga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Hoće li biti dobro kad vas stane ispitivati? hoćete li ga prevariti kao što se vara čovjek?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zaista će vas karati, ako tajno uzgledate ko je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Veličanstvo njegovo neće li vas uplašiti? i strah njegov neće li vas popasti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Spomeni su vaši kao pepeo, i vaše visine kao gomile blata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Mučite i pustite me da ja govorim, pa neka me snađe šta mu drago.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zašto bih kidao meso svoje svojim zubima i dušu svoju metao u svoje ruke?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gle, da me i ubije, opet ću se uzdati u nj, ali ću braniti putove svoje pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I on će mi biti spasenje, jer licemjer neće izaći preda nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Slušajte dobro besjedu moju, i neka vam uđe u uši što ću iskazati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Evo, spremio sam parbu svoju, znam da ću biti prav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ko će se preti sa mnom? da sad umuknem, izdahnuo bih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Samo dvoje nemoj mi učiniti, pa se neću kriti od lica tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ukloni ruku svoju od mene, i strah tvoj da me ne straši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Potom zovi me, i ja ću odgovarati; ili ja da govorim, a ti mi odgovaraj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Koliko je bezakonja i grijeha mojih? pokaži mi prijestup moj i grijeh moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zašto sakrivaš lice svoje i držiš me za neprijatelja svojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Hoćeš li skršiti list koji nosi vjetar, ili ćeš goniti suhu slamku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Kad mi pišeš grčine i daješ mi u našljedstvo grijehe mladosti moje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I mećeš noge moje u klade, i paziš na sve staze moje i ideš za mnom ustopce?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A on se raspada kao trulina, kao haljina koju jede moljac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga