1 A Jov odgovori i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da, vi ste ljudi, i s vama će umrijeti mudrost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ja imam srce kao i vi, niti sam gori od vas; i u koga nema toga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Na potsmijeh sam prijatelju svom, koji kad zove Boga odzove mu se; na potsmijeh je pravedni i dobri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Bačen je luč po mišljenju srećnoga onaj koji hoće da popuzne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Mirne su kolibe lupeške, i bez straha su koji gnjeve Boga, njima Bog daje sve u ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zapitaj stoku, naučiće te; ili ptice nebeske, kazaće ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ili se razgovori sa zemljom, naučiće te, i ribe će ti morske pripovjediti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ko ne zna od svega toga da je ruka Gospodnja to učinila?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kojemu je u ruci duša svega živoga i duh svakoga tijela čovječijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne raspoznaje li uho riječi kao što grlo kuša jelo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 U staraca je mudrost, i u dugom vijeku razum.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 U njega je mudrost i sila, u njega je savjet i razum.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gle, on razgradi, i ne može se opet sagraditi; zatvori čovjeka, i ne može se otvoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gle, ustavi vode, i presahnu; pusti ih, i isprevrću zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 U njega je jačina i mudrost, njegov je koji je prevaren i koji vara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 On dovodi savjetnike u ludilo, i sudije obezumljuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 On razdrešuje pojas carevima, i opasuje bedra njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 On dovodi knezove u ludilo, i obara jake.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 On uzima besjedu rječitima, i starcima uzima razum.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 On sipa sramotu na knezove, i raspasuje junake.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 On otkriva duboke stvari ispod tame, i izvodi na vidjelo sjen smrtni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 On umnožava narode i zatire ih, rasipa narode i sabira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 On oduzima srce glavarima naroda zemaljskih, i zavodi ih u pustinju gdje nema puta,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Da pipaju po mraku bez vidjela, i čini da tumaraju kao pijani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga