1 A Jov odgovori i reče:
Kopirano
+
2 Da, vi ste ljudi, i s vama će umrijeti mudrost.
Kopirano
+
3 I ja imam srce kao i vi, niti sam gori od vas; i u koga nema toga?
Kopirano
+
4 Na potsmijeh sam prijatelju svom, koji kad zove Boga odzove mu se; na potsmijeh je pravedni i dobri.
Kopirano
+
5 Bačen je luč po mišljenju srećnoga onaj koji hoće da popuzne.
Kopirano
+
6 Mirne su kolibe lupeške, i bez straha su koji gnjeve Boga, njima Bog daje sve u ruke.
Kopirano
+
7 Zapitaj stoku, naučiće te; ili ptice nebeske, kazaće ti.
Kopirano
+
8 Ili se razgovori sa zemljom, naučiće te, i ribe će ti morske pripovjediti.
Kopirano
+
9 Ko ne zna od svega toga da je ruka Gospodnja to učinila?
Kopirano
+
10 Kojemu je u ruci duša svega živoga i duh svakoga tijela čovječijega.
Kopirano
+
11 Ne raspoznaje li uho riječi kao što grlo kuša jelo?
Kopirano
+
12 U staraca je mudrost, i u dugom vijeku razum.
Kopirano
+
13 U njega je mudrost i sila, u njega je savjet i razum.
Kopirano
+
14 Gle, on razgradi, i ne može se opet sagraditi; zatvori čovjeka, i ne može se otvoriti.
Kopirano
+
15 Gle, ustavi vode, i presahnu; pusti ih, i isprevrću zemlju.
Kopirano
+
16 U njega je jačina i mudrost, njegov je koji je prevaren i koji vara.
Kopirano
+
17 On dovodi savjetnike u ludilo, i sudije obezumljuje.
Kopirano
+
18 On razdrešuje pojas carevima, i opasuje bedra njihova.
Kopirano
+
19 On dovodi knezove u ludilo, i obara jake.
Kopirano
+
20 On uzima besjedu rječitima, i starcima uzima razum.
Kopirano
+
21 On sipa sramotu na knezove, i raspasuje junake.
Kopirano
+
22 On otkriva duboke stvari ispod tame, i izvodi na vidjelo sjen smrtni.
Kopirano
+
23 On umnožava narode i zatire ih, rasipa narode i sabira.
Kopirano
+
24 On oduzima srce glavarima naroda zemaljskih, i zavodi ih u pustinju gdje nema puta,
Kopirano
+
25 Da pipaju po mraku bez vidjela, i čini da tumaraju kao pijani.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga