1 A Sofar Namaćanin odgovori i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zar na mnoge riječi nema odgovora? ili će čovjek govorljiv ostati prav?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Hoće li tvoje laži umučkati ljude? i kad se ti rugaš, zar te neće niko posramiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer si rekao: čista je nauka moja, i čist sam pred očima tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ali kad bi Bog progovorio i usne svoje otvorio na te,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I pokazao ti tajne mudrosti, jer ih je dvojinom više, poznao bi da te Bog kara manje nego što zaslužuje tvoje bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Možeš li ti tajne Božije dokučiti, ili dokučiti savršenstvo svemogućega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 To su visine nebeske, šta ćeš učiniti? dublje je od pakla, kako ćeš poznati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Duže od zemlje, šire od mora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Da prevrati, ili zatvori ili sabere, ko će mu braniti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer zna ništavilo ljudsko, i videći nevaljalstvo zar neće paziti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Čovjek bezuman postaje razuman, premda se čovjek rađa kao divlje magare.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Da ti upraviš srce svoje i podigneš ruke svoje k njemu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ako je bezakonje u ruci tvojoj, da ga ukloniš, i ne daš da nepravda bude u šatorima tvojim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada ćeš podignuti lice svoje bez mane i stajaćeš tvrdo i nećeš se bojati;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zaboravićeš muku, kao vode koja proteče opominjaćeš je se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nastaće ti vrijeme vedrije nego podne, sinućeš, bićeš kao jutro;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Uzdaćeš se imajući nadanje, zakopaćeš se, i mirno ćeš spavati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ležaćeš, i niko te neće plašiti, i mnogi će ti se moliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali oči će bezbožnicima iščiljeti, i utočišta im neće biti, i nadanje će im biti izdisanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga