1 A kad se sazida zid i namjestih vrata, i postavljeni biše vratari i pjevači i Leviti,

2 Zapovjedih Ananiju bratu svojemu i Ananiji zapovjedniku od grada Jerusalimskoga, jer bješe vjeran čovjek i bojaše se Boga više nego mnogi,

3 I rekoh im: da se ne otvoraju vrata Jerusalimska dokle sunce ne ogrije, i kad oni što stoje ondje zatvore vrata, ogledajte, i da se postave stražari između stanovnika Jerusalimskih, svaki na svoju stražu i svaki prema svojoj kući.

4 A grad bijaše širok i velik, ali naroda bješe malo u njemu i kuće ne bjehu pograđene.

5 I Bog moj dade mi u srce, te sabrah glavare i starješine i narod da se izbroje po plemenima. I nađoh knjigu, u kojoj bijaše prijepis onijeh koji se vratiše prvi put; i nađoh u njoj zapisano:

6 Ovo su ljudi iz ovoga kraja što se vratiše iz ropstva između onijeh koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor car Vavilonski, pa se vratiše u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad,

7 Koji dođoše sa Zorovaveljem, Isusom, Nemijom, Azarijom, Ramijom, Namanijem, Mardohejem, Vilsanom, Misperetom, Vigvajem, Neumom, Vanom; na broj bješe ljudi naroda Izrailjeva:

8 Sinova Farosovijeh dvije tisuće i sto i sedamdeset i dva;

9 Sinova Sefatijinih trista i sedamdeset i dva;

10 Sinova Arahovijeh šest stotina i pedeset i dva;

11 Sinova Fat-Moavovijeh, od sinova Isusovijeh i Joavovijeh dvije tisuće i osam stotina i osamnaest;

12 Sinova Elamovijeh tisuća i dvjesta i pedeset i četiri;

13 Sinova Zatujevih osam stotina i četrdeset i pet;

14 Sinova Zahajevih sedam stotina i šezdeset;

15 Sinova Vinujevih šest stotina i četrdeset i osam;

16 Sinova Vivajevih šest stotina i dvadeset i osam;

17 Sinova Azgadovijeh dvije tisuće i tri stotine i dvadeset i dva;

18 Sinova Adonikamovijeh šest stotina i šezdeset i sedam;

19 Sinova Vigvajevijeh dvije tisuće i šezdeset i sedam;

20 Sinova Adinovijeh šest stotina i pedeset i pet;

21 Sinova Atirovijeh od Jezekije devedeset i osam;

22 Sinova Asumovijeh trista i dvadeset i osam;

23 Sinova Visajevijeh trista i dvadeset i četiri;

24 Sinova Arifovijeh sto i dvanaest;

25 Sinova Gavaonskih devedeset i pet;

26 Ljudi iz Vitlejema i Netofata sto i osamdeset i osam;

27 Ljudi iz Anatota sto i dvadeset i osam;

28 Ljudi iz Vet-Asmaveta četrdeset i dva;

29 Ljudi iz Kirijat-Jarima, Hefire i Virota sedam stotina i četrdeset i tri;

30 Ljudi iz Rame i Gavaje šest stotina i dvadeset i jedan;

31 Ljudi iz Mihmasa sto i dvadeset i dva;

32 Ljudi iz Vetilja i Gaja sto i dvadeset i tri;

33 Ljudi iz drugoga Nevona pedeset i dva;

34 Sinova Elama drugoga tisuća i dvjesta i pedeset;

35 Sinova Harimovijeh trista i dvadeset;

36 Sinova Jerihonskih trista i četrdeset i pet;

37 Sinova Lodskih, Adidskih i Ononskih sedam stotina i dvadeset i jedan;

38 Sinova Senajskih tri tisuće i devet stotina i trideset;

39 Sveštenika: sinova Jedajinih od doma Isusova devet stotina i sedamdeset i tri;

40 Sinova Imirovijeh tisuća i pedeset i dva;

41 Sinova Pashorovijeh tisuća i dvjesta i četrdeset i sedam;

42 Sinova Harimovijeh tisuća i sedamnaest;

43 Levita: sinova Isusovijeh i Kadmilovijeh između sinova Odavijinih sedamdeset i četiri;

44 Pjevača: sinova Asafovijeh sto i četrdeset i osam;

45 Vratara: sinova Salumovijeh, sinova Atirovijeh, sinova Talmonovijeh, sinova Akuvovijeh, sinova Atitinijeh, sinova Sovajevijeh sto i trideset i osam;

46 Netineja: sinova Sišinijeh, sinova Asufinijeh, sinova Tavaotovijeh,

47 Sinova Kirosovijeh, sinova Sijajinih, sinova Fadanovijeh,

48 Sinova Levaninih, sinova Agavinih, sinova Salmajevih,

49 Sinova Ananovijeh, sinova Gidilovijeh, sinova Garovijeh,

50 Sinova Reajinih, sinova Resinovijeh, sinova Nekodinijeh,

51 Sinova Gazamovijeh, sinova Uzinijeh, sinova Fasejinih,

52 Sinova Visajevih, sinova Meunimovijeh, sinova Nafusesimovijeh,

53 Sinova Vakvukovijeh, sinova Akufinijeh, sinova Arurovijeh,

54 Sinova Vaslitovijeh, sinova Meidinijeh, sinova Arsinijeh,

55 Sinova Varkosovijeh, sinova Sisarinijeh, sinova Taminijeh,

56 Sinova Nesijinih, sinova Atifinih;

57 Sinova sluga Solomunovijeh: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinijeh,

58 Sinova Jalinijeh, sinova Darkonovijeh, sinova Gidilovijeh,

59 Sinova Sefatijinih, sinova Atilovijeh, sinova Fohereta od Sevajima, sinova Amonovijeh,

60 Svega Netineja i sinova sluga Solomunovijeh, trista i devedeset i dva.

61 I ovi dođoše iz Tel-Meleha i Tel-Arise, Heruv, Adon i Imir, ali ne mogoše pokazati otačkoga doma svojega i sjemena svojega, eda li su od Izrailja,

62 I sinovi Delajini, sinovi Tovijini, sinovi Nekodini, njih šest stotina i četrdeset i dva,

63 I od sveštenika: sinovi Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi između kćeri Varzelaja Galađanina, te se prozva njihovijem imenom.

64 Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađe, zato biše odlučeni od sveštenstva.

65 I zaprijeti im Tirsata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane sveštenik s Urimom i Tumimom.

66 Svega zbora skupa bješe četrdeset i dvije tisuće i tri stotine i šezdeset,

67 Osim sluga njihovijeh i sluškinja njihovijeh, kojih bješe sedam tisuća i tri stotine i trideset i sedam; i među njima bješe pjevača i pjevačica dvjesta i četrdeset i pet;

68 Imahu sedam stotina i trideset i šest konja, dvije stotine i četrdeset i pet masaka,

69 Četiri stotine i trideset i pet kamila, šest tisuća i sedam stotina i dvadeset magaraca.

70 Tada neki između glavara domova otačkih priložiše na posao. Tirsata dade u riznicu tisuću drama zlata, pedeset čaša, pet stotina i trideset haljina svešteničkih.

71 A glavari domova otačkih dadoše u riznicu za posao dvadeset tisuća drama zlata, i srebra dvije tisuće i dvjesta mina.

72 A što dade ostali narod bješe dvadeset tisuća drama zlata, i dvije tisuće mina srebra, i šezdeset i sedam haljina svešteničkih.

73 I tako se naseliše sveštenici i Leviti i vratari i pjevači i ljudi iz naroda i Netineji i sav Izrailj u svojim gradovima; i kad dođe sedmi mjesec, sinovi Izrailjevi bijahu u svojim gradovima.

Analiza
Pretraga