1 A kad se sazida zid i namjestih vrata, i postavljeni biše vratari i pjevači i Leviti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zapovjedih Ananiju bratu svojemu i Ananiji zapovjedniku od grada Jerusalimskoga, jer bješe vjeran čovjek i bojaše se Boga više nego mnogi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I rekoh im: da se ne otvoraju vrata Jerusalimska dokle sunce ne ogrije, i kad oni što stoje ondje zatvore vrata, ogledajte, i da se postave stražari između stanovnika Jerusalimskih, svaki na svoju stražu i svaki prema svojoj kući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A grad bijaše širok i velik, ali naroda bješe malo u njemu i kuće ne bjehu pograđene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Bog moj dade mi u srce, te sabrah glavare i starješine i narod da se izbroje po plemenima. I nađoh knjigu, u kojoj bijaše prijepis onijeh koji se vratiše prvi put; i nađoh u njoj zapisano:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ovo su ljudi iz ovoga kraja što se vratiše iz ropstva između onijeh koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor car Vavilonski, pa se vratiše u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Koji dođoše sa Zorovaveljem, Isusom, Nemijom, Azarijom, Ramijom, Namanijem, Mardohejem, Vilsanom, Misperetom, Vigvajem, Neumom, Vanom; na broj bješe ljudi naroda Izrailjeva:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sinova Farosovijeh dvije tisuće i sto i sedamdeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sinova Sefatijinih trista i sedamdeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sinova Arahovijeh šest stotina i pedeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sinova Fat-Moavovijeh, od sinova Isusovijeh i Joavovijeh dvije tisuće i osam stotina i osamnaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sinova Elamovijeh tisuća i dvjesta i pedeset i četiri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sinova Zatujevih osam stotina i četrdeset i pet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Sinova Zahajevih sedam stotina i šezdeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sinova Vinujevih šest stotina i četrdeset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Sinova Vivajevih šest stotina i dvadeset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Sinova Azgadovijeh dvije tisuće i tri stotine i dvadeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sinova Adonikamovijeh šest stotina i šezdeset i sedam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sinova Vigvajevijeh dvije tisuće i šezdeset i sedam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Sinova Adinovijeh šest stotina i pedeset i pet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Sinova Atirovijeh od Jezekije devedeset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Sinova Asumovijeh trista i dvadeset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sinova Visajevijeh trista i dvadeset i četiri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sinova Arifovijeh sto i dvanaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Sinova Gavaonskih devedeset i pet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ljudi iz Vitlejema i Netofata sto i osamdeset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ljudi iz Anatota sto i dvadeset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ljudi iz Vet-Asmaveta četrdeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ljudi iz Kirijat-Jarima, Hefire i Virota sedam stotina i četrdeset i tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ljudi iz Rame i Gavaje šest stotina i dvadeset i jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ljudi iz Mihmasa sto i dvadeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ljudi iz Vetilja i Gaja sto i dvadeset i tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ljudi iz drugoga Nevona pedeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Sinova Elama drugoga tisuća i dvjesta i pedeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Sinova Harimovijeh trista i dvadeset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Sinova Jerihonskih trista i četrdeset i pet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Sinova Lodskih, Adidskih i Ononskih sedam stotina i dvadeset i jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Sinova Senajskih tri tisuće i devet stotina i trideset;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Sveštenika: sinova Jedajinih od doma Isusova devet stotina i sedamdeset i tri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Sinova Imirovijeh tisuća i pedeset i dva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Sinova Pashorovijeh tisuća i dvjesta i četrdeset i sedam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Sinova Harimovijeh tisuća i sedamnaest;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Levita: sinova Isusovijeh i Kadmilovijeh između sinova Odavijinih sedamdeset i četiri;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Pjevača: sinova Asafovijeh sto i četrdeset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Vratara: sinova Salumovijeh, sinova Atirovijeh, sinova Talmonovijeh, sinova Akuvovijeh, sinova Atitinijeh, sinova Sovajevijeh sto i trideset i osam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Netineja: sinova Sišinijeh, sinova Asufinijeh, sinova Tavaotovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Sinova Kirosovijeh, sinova Sijajinih, sinova Fadanovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Sinova Levaninih, sinova Agavinih, sinova Salmajevih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Sinova Ananovijeh, sinova Gidilovijeh, sinova Garovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Sinova Reajinih, sinova Resinovijeh, sinova Nekodinijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Sinova Gazamovijeh, sinova Uzinijeh, sinova Fasejinih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Sinova Visajevih, sinova Meunimovijeh, sinova Nafusesimovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Sinova Vakvukovijeh, sinova Akufinijeh, sinova Arurovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Sinova Vaslitovijeh, sinova Meidinijeh, sinova Arsinijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Sinova Varkosovijeh, sinova Sisarinijeh, sinova Taminijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Sinova Nesijinih, sinova Atifinih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Sinova sluga Solomunovijeh: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Feridinijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Sinova Jalinijeh, sinova Darkonovijeh, sinova Gidilovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 Sinova Sefatijinih, sinova Atilovijeh, sinova Fohereta od Sevajima, sinova Amonovijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 Svega Netineja i sinova sluga Solomunovijeh, trista i devedeset i dva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 I ovi dođoše iz Tel-Meleha i Tel-Arise, Heruv, Adon i Imir, ali ne mogoše pokazati otačkoga doma svojega i sjemena svojega, eda li su od Izrailja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 I sinovi Delajini, sinovi Tovijini, sinovi Nekodini, njih šest stotina i četrdeset i dva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 I od sveštenika: sinovi Avajini, sinovi Akosovi, sinovi Varzelaja, koji se oženi između kćeri Varzelaja Galađanina, te se prozva njihovijem imenom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 Oni tražiše po knjigama da bi pokazali rod svoj, ali se ne nađe, zato biše odlučeni od sveštenstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 I zaprijeti im Tirsata da ne jedu od svetinje nad svetinjama dokle ne nastane sveštenik s Urimom i Tumimom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 Svega zbora skupa bješe četrdeset i dvije tisuće i tri stotine i šezdeset,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Osim sluga njihovijeh i sluškinja njihovijeh, kojih bješe sedam tisuća i tri stotine i trideset i sedam; i među njima bješe pjevača i pjevačica dvjesta i četrdeset i pet;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 Imahu sedam stotina i trideset i šest konja, dvije stotine i četrdeset i pet masaka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 Četiri stotine i trideset i pet kamila, šest tisuća i sedam stotina i dvadeset magaraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 Tada neki između glavara domova otačkih priložiše na posao. Tirsata dade u riznicu tisuću drama zlata, pedeset čaša, pet stotina i trideset haljina svešteničkih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
71 A glavari domova otačkih dadoše u riznicu za posao dvadeset tisuća drama zlata, i srebra dvije tisuće i dvjesta mina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
72 A što dade ostali narod bješe dvadeset tisuća drama zlata, i dvije tisuće mina srebra, i šezdeset i sedam haljina svešteničkih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
73 I tako se naseliše sveštenici i Leviti i vratari i pjevači i ljudi iz naroda i Netineji i sav Izrailj u svojim gradovima; i kad dođe sedmi mjesec, sinovi Izrailjevi bijahu u svojim gradovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga