1 I usta Elijasiv poglavar sveštenički i braća njegova sveštenici i zidaše vrata ovčija, i osvetiše ih i metnuše im krila, i osvetiše ih do kule Meje, do kule Ananeilove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A do njega zidaše Jerihonjani, a do njih zida Zahur sin Imrijev;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A vrata riblja zidaše sinovi Asenajini, oni ih pobrvnaše i metnuše krila i brave i prijevornice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A do njih opravlja Merimot sin Urije sina Akosova; a do njih opravlja Mesulam sin Varahije sina Mesizaveilova; a do njih opravlja Sadok sin Vanin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A do njih opravljaše Tekojani, ali poglavice njihove ne saviše vrata svojega na službu Gospodu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A stara vrata opravlja Jodaj sin Fasejin i Mesulam sin Vesodijin, oni ih pobrvnaše i metnuše krila i brave i prijevornice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A do njih opravljaše Melatija Gavaonjanin i Jadon Meronjanin, ljudi iz Gavaona i iz Mispe do stolice kneza s ove strane rijeke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Do njih opravlja Uzilo sin Arahijin zlatar; a do njega opravlja Ananija sin apotekarski. I ostaviše Jerusalim do širokoga zida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A do njih opravlja Refaja sin Orov poglavar nad polovinom kraja Jerusalimskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A do njih opravlja Jedaja sin Arumafov prema svojoj kući, a do njega opravlja Hatus sin Asavnijin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Toliko opravlja Malhija sin Harimov i Asuv sin Fat-Moavov i kulu kod peći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A do njega opravlja Salum sin Loisov, poglavar nad polovinom kraja Jerusalimskoga sa kćerima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Vrata dolinska opravlja Anun sa stanovnicima Zanojskim; oni ih sagradiše i metnuše krila i brave i prijevornice, i tisuću lakata zida do gnojnijeh vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A gnojna vrata opravlja Malhija sin Rihavov poglavar nad krajem Vet-Keremskim, on ih sagradi i metnu krila i brave i prijevornice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A vrata izvorska opravlja Salum sin Hol-Ozin, poglavar nad krajem u Mispi, on ih sagradi i pokri i metnu im krila i brave i prijevornice; i zid kod banje Siloamske od vrta careva do basamaka koji slaze iz grada Davidova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Za njim opravlja Nemija sin Azvukov poglavar nad polovinom kraja Vet-Surskoga do prema grobovima Davidovijem i do jezera načinjenoga i do kuće junačke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Za njim opravljaše Leviti, Reum sin Vanijev, a do njega opravlja Asavija poglavar nad polovinom kraja Keilskoga sa svojim krajem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Za njim opravljaše braća njihova, Vavaj sin Inadadov poglavar nad polovinom kraja Keilskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A do njega opravlja Eser sin Isusov poglavar od Mispe toliko prema mjestu kuda se ide k riznici na uglu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Za njim razgorjevši se Varuh sin Zavajev opravlja toliko od ugla do vrata od kuće Elijasiva poglavara svešteničkoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Za njim opravlja Merimot sin Urije sina Akosova toliko od vrata kuće Elijasivove do kraja kuće Elijasivove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A za njim opravljaše sveštenici koji življahu u ravnici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Za njima opravlja Venijamin i Asuv prema svojim kućama; a za njima opravlja Azarija sin Masije sina Ananijina uz svoju kuću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Za njim opravlja Vinuj sin Inadadov toliko od kuće Azarijine do savitka i do ugla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Falal sin Uzajev opravlja prema savitku i prema kuli koja se izdiže iz gornjega doma careva kod trijema tamničkoga; za njim Fedaja sin Farosov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I Netineji koji življahu u Ofilu, do prema vratima vodenijem na istok i kuli visokoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Za njima opravljaše Tekojani toliko prema velikoj kuli visokoj do zida Ofilskoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Od vrata konjskih opravljaše sveštenici svaki prema svojoj kući;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Za njima opravlja Sadok sin Imirov prema svojoj kući; a za njim opravlja Semaja sin Sehanijin čuvar vrata istočnijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Za njim opravlja Ananija sin Selemijin i Anun šesti sin Salafov, toliko; za njima opravlja Mesulam sin Varahijin prema svojoj klijeti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Za njim opravlja Malhija sin zlatarev do kuće Netinejske i trgovačke prema vratima Mifkadskim do uzbrdice na uglu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A između uzbrdice na uglu i ovčjih vrata opravljaše zlatari i trgovci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga