1 A koji zapečatiše bjehu ovi: Nemija Tirsata, sin Ahalijin, i Sedekija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Seraja, Azarija, Jeremija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pashor, Amarija, Malhija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Hatus, Sevanija, Maluh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Harim, Merimot, Ovadija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Danilo, Gineton, Varuh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Mesulam, Avija, Mijamin,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Mazija, Vilgaj, Semaja; to bjehu sveštenici;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Leviti: Isus sin Azanijin, Vinuj između sinova Inadadovijeh, Kadmilo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I braća njihova: Sevanija, Odija, Kelita, Felaja, Anan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Miha, Reov, Asavija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zahur, Serevija, Sevnija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Odija, Vanije, Veninuj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Glavari narodni: Faros, Fat-Moav, Elam, Zatuj, Vanije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Vunije, Azgad, Vivaj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Adonija, Vigvaj, Adin,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Atir, Jezekija, Azur,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Odija, Asum, Visaj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Arif, Anatot, Nevaj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Magfija, Mesulam, Ezir,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Mesizaveilo, Sadok, Jadva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Felatija, Anan, Anaja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Osija, Ananija, Asuv,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Lois, Fileja, Sovik,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Reum, Asavna, Masija,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ahija, Anan, Ganan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Maluh, Harim, Vana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I ostali narod, sveštenici, Leviti, vratari, pjevači, Netineji i svi koji se odvojiše od naroda zemaljskih k zakonu Božijemu, žene njihove, sinovi njihovi i kćeri njihove, svi koji znahu i razumijevahu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Pristaše s braćom svojom, glavarima svojim, i dođoše te se zakleše i kletvom zavezaše da hodimo po zakonu Božijemu, koji je dat preko Mojsija sluge Božijega, i da držimo i izvršujemo sve zapovijesti Gospoda Boga svojega i zakone njegove i uredbe njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I da ne dajemo kćeri svojih narodima zemaljskim, niti kćeri njihovijeh da uzimamo za sinove svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I od naroda zemaljskih koji donesu trg ili kaku god hranu u subotu na prodaju, da ne uzimamo u subotu ni u drugi sveti dan, i da ostavljamo sedme godine da počiva zemlja i opraštamo svaki dug.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I postavismo sebi uredbu da dajemo svake godine trećinu sikla na službu u domu Boga svojega:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Na hljebove postavljene, na dar svagdašnji i žrtvu paljenicu svagdašnju za subote, za mladine i za praznike, i na svetinju i na žrtve za grijeh da se očišća Izrailj, i na svako djelo u domu Boga našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I bacasmo ždrijeb za sveštenike i Levite i narod radi nošenja drva da se donosi u dom Boga našega po domovima otaca naših na vrijeme od godine do godine, da gori na oltaru Gospoda Boga našega, kako piše u zakonu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I da donosimo prvine od zemlje svoje i prvine od svakoga roda od svakoga drveta od godine do godine u dom Gospodnji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I prvence od sinova svojih i stoke svoje, kako piše u zakonu, i prvence od goveda svojih i od ovaca svojih da donosimo u dom Boga svojega sveštenicima koji služe u domu Boga našega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I prvine tijesta svojega i prinose svoje i rod od svijeh drveta, vino i ulje da donosimo sveštenicima u klijeti doma Boga svojega, i Levitima desetak od zemlje svoje, i Leviti da uzimaju desetak po svijem mjestima gdje uzradimo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I da bude sveštenik sin Aronov s Levitima kad Leviti uzimaju desetak, i da Leviti donose desetak od desetka u dom Boga našega, u klijeti, u spreme njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Jer u te klijeti dužni su sinovi Izrailjevi i Leviti donositi prinos od žita, od vina i ulja, gdje su sveti sudovi, i sveštenici koji služe, i vratari i pjevači, da ne ostavljamo doma Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga