1 I tako se svrši sav posao što uradi Solomun za dom Gospodnji; i unese Solomun što bješe posvetio David otac njegov, i srebro i zlato i sudove, i ostavi u riznicu doma Božijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tada sabra Solomun starješine Izrailjeve i sve glavare plemenske, knezove domova otačkih sinova Izrailjevijeh u Jerusalim da prenesu kovčeg zavjeta Gospodnjega iz grada Davidova, koje je Sion.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I skupiše se k caru svi ljudi Izrailjevi na praznik koji biva sedmoga mjeseca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kad dođoše sve starješine Izrailjeve, uzeše Leviti kovčeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I prenesoše kovčeg i šator od sastanka i sve sudove svete što bjehu u šatoru, prenesoše sveštenici i Leviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A car Solomun i sav zbor Izrailjski koji se sabra k njemu prinesoše pred kovčegom na žrtvu ovaca i goveda toliko da se ne mogaše od mnoštva ni izbrojiti ni proračunati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I unesoše sveštenici kovčeg zavjeta Gospodnjega na mjesto njegovo, u unutrašnji dom, u svetinju nad svetinjama, pod krila heruvimima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer heruvimima bijahu raširena krila nad mjestom gdje će stajati kovčeg i zaklanjahu heruvimi kovčeg i poluge njegove ozgo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I povukoše mu poluge tako da im se krajevi viđahu od kovčega na prednjoj strani svetinje nad svetinjama, ali se napolje ne viđahu, i ostaše ondje do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 U kovčegu ne bješe ništa osim dvije ploče koje metnu Mojsije na Horivu kad Gospod učini zavjet sa sinovima Izrailjevijem pošto izidoše iz Misira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad sveštenici izidoše iz svetinje, jer sveštenici koji se nađoše osveštaše se ne pazeći na red,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Leviti pjevači svi, koji bijahu uz Asafa i Emana i Jedutuna, i sinovi njihovi i braća njihova, obučeni u tanko platno, stajahu s kimvalima i psaltirima i s guslama s istočne strane oltaru, i s njima sto i dvadeset sveštenika, koji trubljahu u trube,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad oni koji trubljahu u trube i koji pjevahu, složno jednijem glasom hvaljahu i slavljahu Gospoda, i kad podizahu glas uz trube i kimvale i gusle, hvaleći Gospoda da je dobar, da je dovijeka milost njegova, tada se napuni oblaka dom Gospodnji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Te ne mogahu sveštenici stajati da služe od oblaka, jer se slave Gospodnje napuni dom Božji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga