1 Bijaše Amasiji dvadeset i pet godina kad poče carovati, i carova dvadeset i devet godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Joadana iz Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 On činjaše što je pravo pred Gospodom, ali ne cijelijem srcem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I kad se utvrdi u carstvu, pobi sluge svoje koji ubiše cara oca njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali sinova njihovijeh ne pogubi, nego učini kako piše u zakonu, u knjizi Mojsijevoj, gdje je zapovjedio Gospod govoreći: ocevi da ne ginu za sinove, ni sinovi za oceve, nego svaki za svoj grijeh neka gine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Iza toga skupi Amasija narod Judin, i postavi po domovima otačkim tisućnike i stotinike po svoj zemlji Judinoj i Venijaminovoj, i izbroji ih od dvadeset godina i više, i nađe ih trista tisuća vojnika izabranijeh, koji nošahu koplje i štit.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I jošte najmi između Izrailjaca sto tisuća hrabrijeh ljudi za sto talanata srebra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali dođe mu čovjek Božji i reče: care, da ne ide s tobom vojska Izrailjska, jer Gospod nije s Izrailjcima niti sa sinovima Jefremovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego idi ti, i budi hrabar u boju; inače će te oboriti Bog pred neprijateljem, jer Bog može i pomoći i oboriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada reče Amasija čovjeku Božijemu: a šta će biti od sto talanata što sam dao vojsci Izrailjevoj? A čovjek Božji reče: ima Gospod da ti da više od toga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I tako odvoji Amasija vojsku što mu bješe došla od Jefrema da otidu u svoje mjesto; a oni se vrlo rasrdiše na Judu, i vratiše se u svoje mjesto s velikim gnjevom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Amasija oslobodivši se povede narod svoj i otide u slanu dolinu, i pobi deset tisuća sinova Sirovijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I deset tisuća živijeh zarobiše Judejci, i odvedoše na vrh stijene, i pobacaše ih sa vrh stijene da se svi raspadoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A vojnici koje Amasija posla natrag da ne idu s njim u boj, navališe na gradove Judine od Samarije do Vet-Orona, i pobiše po njima tri tisuće, i zaplijeniše velik plijen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A kad se vrati Amasija razbivši Idumeje, donese bogove sinova Sirovijeh, i postavi ih sebi za bogove, i klanjaše im se i kađaše im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada se razgnjevi Gospod na Amasiju, i posla k njemu proroka, koji mu reče: zašto tražiš bogove toga naroda, koji ne izbaviše svojega naroda iz tvoje ruke?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I kad govoraše caru, on mu reče: jesi li postavljen caru za savjetnika? prestani; zašto da pogineš? I tako presta prorok, ali reče: znam da te je Bog naumio istrijebiti kad to radiš a ne slušaš svjeta mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada smisli Amasija car Judin, i posla k Joasu sinu Joahaza sina Jujeva, caru Izrailjevu, i poruči: hodi da se ogledamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Joas car Izrailjev posla k Amasiji caru Judinu i poruči mu: trn na Livanu posla ka kedru na Livanu, i poruči: daj svoju kćer sinu mojemu za ženu. Ali naiđe zvijerje Livansko i izgazi trn.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Veliš, pobio si Edomce, pa se ponese srce tvoje, i tražiš slave; sjedi kod kuće svoje; zašto bi se zapletao u zlo da padneš i ti i Juda s tobom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali ne posluša Amasija, jer od Gospoda to bi da ih da u ruke neprijatelju, što tražiše bogove Edomske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I otide Joas car Izrailjev, i ogledaše se, on i Amasija car Judin, u Vet-Semesu Judinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali Judu razbi Izrailj, te pobjegoše svaki ka svojemu šatoru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Amasiju cara Judina sina Joasa sina Joahazova uhvati Joas car Izrailjev u Vet-Semesu, i odvede ga u Jerusalim; i obori zid Jerusalimski od vrata Jefremovijeh do vrata na uglu, četiri stotine lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I uze sve zlato i srebro i sve posuđe što se nađe u domu Božijem u Ovid-Edoma i u riznici doma carskoga, i taoce, pa se vrati u Samariju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I poživje Amasija sin Joasov car Judin po smrti Joasa sina Joahaza cara Izrailjeva petnaest godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A ostala djela Amasijina prva i pošljednja, eto nijesu li zapisana u knjizi o carevima Judinijem i Izrailjevijem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I pošto Amasija otstupi od Gospoda, digoše bunu na nj u Jerusalimu, a on pobježe u Lahis. Ali poslaše za njim u Lahis, i ubiše ga ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I donesoše ga na konjma i pogreboše ga kod otaca njegovijeh u gradu Judinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga