1 A kad prođe godina, u vrijeme kad carevi idu na vojsku, Joav izvede vojsku, te potiraše zemlju sinova Amonovijeh, i došavši opkoli Ravu; a David bješe ostao u Jerusalimu. I Joav osvoji Ravu i raskopa je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I David uze caru njihovu s glave krunu, i nađe da poteže talanat zlata, i drago kamenje bješe u njoj; i metnuše je na glavu Davidu, i odnese iz grada plijen vrlo velik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A narod što bijaše u njemu izvede i isiječe ih pilama i gvozdenijem branama i sjekirama. I tako učini David svijem gradovima sinova Amonovijeh. Potom se vrati David sa svijem narodom u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A poslije toga nasta rat u Gezeru s Filistejima; tada Sivehaj Husaćanin ubi Sifaja koji bijaše roda divovskoga, i biše pokoreni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Nasta opet rat s Filistejima, u kom Elhanan sin Jairov ubi Lamiju brata Golijata Getejina, kojemu kopljača bijaše kao vratilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I opet nasta rat u Gatu, gdje bijaše jedan čovjek vrlo visok, koji imaše po šest prsta, skupa dvadeset i četiri; i on bijaše roda divovskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I ružaše Izrailja, te ga ubi Jonatan sin Samaje brata Davidova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ti bijahu sinovi istoga diva iz Gata, i pogiboše od ruke Davidove i od ruke sluga njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga