1 A poslije toga pobi David Filisteje i pokori ih, i uze Gat i sela njegova iz ruku Filistejskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pobi i Moavce, i postaše Moavci sluge Davidove i plaćahu mu danak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Razbi David i Adar-Ezera cara Sovskoga u Ematu izašav da raširi vlast svoju do rijeke Efrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I uze mu David tisuću kola i sedam tisuća konjika i dvadeset tisuća pješaka, i podreza David žile svijem konjma kolskim, samo ostavi za sto kola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A bijahu došli Sirci iz Damaska u pomoć Adar-Ezeru caru Sovskomu, i David pobi dvadeset i dvije tisuće Siraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I namjesti David vojsku u Siriji što je pod Damaskom, i Sirci postaše sluge Davidove plaćajući mu danak. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I David uze zlatne štitove koje imahu sluge Adar-Ezerove, i donese ih u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I iz Tivata i iz Huna gradova Adar-Ezerovijeh odnese David silnu mjed, od koje Solomun načini more mjedeno i stupove i posuđe mjedeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kad ču Toja car Ematski da je David pobio svu vojsku Adar-Ezera cara Sovskoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Posla Adorama sina svojega k caru Davidu da ga pozdravi i da mu čestita što je vojevao na Adar-Ezera i ubio ga, jer Toja imaše rat s Adar-Ezerom, i svakojakih zaklada zlatnijeh i srebrnijeh i mjedenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pa i to car David posveti Gospodu sa srebrom i zlatom što bješe uzeo od svijeh naroda, od Edomaca i od Moavaca i od sinova Amonovijeh i od Filisteja i od Amalika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Avisaj sin Serujin pobi osamnaest tisuća Idumejaca u slanoj dolini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I namjesti vojsku po Idumeji, i svi Idumejci postaše sluge Davidove. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tako carova David nad svijem Izrailjem sudeći i dajući pravdu svemu narodu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I Joav sin Serujin bješe nad vojskom, a Josafat sin Ahiludov pametar,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Sadok sin Ahitovov i Avimeleh sin Avijatarov sveštenici, a Susa pisar,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A Venaja sin Jodajev bješe nad Heretejima i Feletejima, a sinovi Davidovi prvi do cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga