1 A kad David sjeđaše kod kuće svoje, reče David Natanu proroku: gle, ja stojim u kući od kedrova drveta, a kovčeg zavjeta Gospodnjega pod zavjesima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Natan reče Davidu: što ti je god u srcu, čini, jer je Bog s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali onu noć dođe riječ Božija Natanu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Idi i reci Davidu sluzi mojemu: ovako veli Gospod: ti mi nećeš sazidati kuće da u njoj nastavam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kad nijesam nastavao u kući otkad izvedoh Izrailja do danas, nego sam išao od šatora do šatora i od naslona do naslona,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kuda sam god hodio sa svijem Izrailjem, jesam li jednu riječ rekao kome između sudija Izrailjevijeh kojima zapovijedah da pasu narod moj, i kazao: zašto mi ne načinite kuću od kedra?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ovako dakle reci sluzi mojemu Davidu: ovako veli Gospod nad vojskama: ja te uzeh od tora, od ovaca, da budeš vođ narodu mojemu Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I bjeh s tobom kuda si god išao, i istrijebih sve neprijatelje tvoje ispred tebe, i stekoh ti ime kao što je ime velikih ljudi na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I odrediću mjesto narodu svojemu Izrailju, i posadiću ga, te će nastavati u svom mjestu, i neće se više pretresati; niti će im više dosađivati nepravednici kao prije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I od onoga dana kad sam postavio sudije nad narodom svojim Izrailjem; i pokorih sve neprijatelje tvoje; nego ti javljam da će ti Gospod sazidati kuću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kad se navrše dani tvoji da otideš k ocima svojim, podignuću sjeme tvoje nakon tebe, koje će biti između sinova tvojih, i utvrdiću carstvo njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 On će mi sazidati dom, i utvrdiću prijesto njegov dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin; a milosti svoje neću ukloniti od njega kao što sam uklonio od onoga koji bješe prije tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nego ću ga utvrditi u domu svom i u carstvu svom dovijeka, i prijesto će njegov stajati dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Po svijem ovijem riječima i po svoj ovoj utvari kaza Natan Davidu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada dođe car David i stade pred Gospodom, i reče: ko sam ja, Gospode Bože, i šta je dom moj, te si me doveo dovde?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I to ti se čini malo, Bože, nego si govorio i za dom sluge svojega na dugo vremena, i postarao si mi se za tu slavu zakonom čovječijim, Gospode Bože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Šta će još David da ti govori o časti sluge tvojega, kad ti znaš slugu svojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Gospode, sluge svojega radi i po srcu svojemu činiš svu ovu veliku stvar, obznanjujući sve ove velike stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Gospode, nema takoga kakav si ti, i nema Boga osim tebe, po svemu što čusmo svojim ušima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer koji je narod na zemlji kao tvoj narod Izrailj? radi kojega je Bog išao da ga iskupi da mu bude narod, i da steče sebi ime velikim i strašnim djelima izgoneći narode ispred naroda svojega, koji si iskupio iz Misira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer si učinio narod svoj Izrailja svojim narodom dovijeka; a ti si im, Gospode, Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I tako, Gospode, riječ koju si obrekao sluzi svojemu i domu njegovu neka bude tvrda dovijeka, i učini kako si rekao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Neka bude tvrda, da se veliča ime tvoje dovijeka i da se govori: Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev jest Bog nad Izrailjem, i dom Davida sluge tvojega neka stoji tvrdo pred tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer si ti, Bože moj, javio sluzi svojemu da ćeš mu sazidati dom, zato se sluga tvoj usudi da ti se pomoli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Tako Gospode, ti si Bog, i obrekao si sluzi svojemu to dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Budi dakle voljan i blagoslovi dom sluge svojega da bude dovijeka pred tobom; jer kad ti, Gospode, blagosloviš, biće blagosloven dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga