1 U to vrijeme razbolje se Jezekija na smrt; i dođe k njemu prorok Isaija sin Amosov i reče mu: ovako veli Gospod: naredi za kuću svoju, jer ćeš umrijeti i nećeš ostati živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A on se okrete licem k zidu, i pomoli se Gospodu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Oh, Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom vjerno i s cijelijem srcem, i tvorio što je tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I Isaija još ne bješe otišao do polovine dvora, a dođe mu riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Vrati se i reci Jezekiji, vođu naroda mojega: ovako veli Gospod Bog Davida oca tvojega: čuo sam molitvu tvoju, i vidio sam suze tvoje; evo iscijeliću te, do tri dana ići ćeš u dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I dodaću ti vijeku petnaest godina, i izbaviću tebe i ovaj grad iz ruku cara Asirskoga, i braniću ovaj grad sebe radi i radi Davida sluge svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Potom reče Isaija: donesite grudu suhih smokava. I donesavši priviše mu na otok, i iscijeli se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Jezekija reče Isaiji: šta će biti znak da će me Gospod iscijeliti i da ću do tri dana otići u dom Gospodnji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Isaija reče: ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod što je rekao: hoćeš li da otide sjen deset koljenaca naprijed ili da se vrati deset koljenaca natrag?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Jezekija reče: lako je da sjen otide naprijed deset koljenaca; nemoj, nego neka se vrati sjen deset koljenaca natrag.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Isaija prorok zavapi ka Gospodu, i vrati Gospod sjen po koljencima po kojima bijaše otišao na sunčaniku Ahazovu natrag za deset koljenaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 U to vrijeme Verodah-Valadan, sin Valadanov, car Vavilonski posla knjigu s darom Jezekiji; jer bješe čuo da je bolestan Jezekija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I Jezekija saslušav poslanike pokaza im sve riznice svoje, srebro i zlato i mirise, i najbolje ulje, i kuću gdje mu bješe oružje, i što se god nalažaše u riznicama njegovijem, ne osta ništa da im ne pokaza Jezekija u kući svojoj i u svemu gospodstvu svojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada dođe prorok Isaija k caru Jezekiji i reče mu: šta su govorili ti ljudi i odakle su došli k tebi? A Jezekija reče: iz daljne zemlje došli su, iz Vavilona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A on reče: šta su vidjeli u tvom dvoru? A Jezekija reče: vidjeli su sve što ima u mom dvoru; nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada reče Isaija Jezekiji: čuj riječ Gospodnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Evo doći će vrijeme kad će se odnijeti u Vavilon sve što ima u kući tvojoj, i što su sabirali oci tvoji do danas, neće ostati ništa, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I sinove tvoje, koji će izaći od tebe, koje ćeš roditi, uzeće da budu dvorani u dvoru cara Vavilonskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Jezekija reče Isaiji: dobra je riječ Gospodnja, koju si rekao. Još reče: je li? za mojega vijeka biće mir i vjera?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A ostala djela Jezekijina i sva junaštva njegova, i kako je načinio jezero, i vodu doveo u grad, nije li zapisano u dnevniku careva Judinijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I počinu Jezekija kod otaca svojih, a na njegovo se mjesto zacari Manasija sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga