1 A Gotolija mati Ohozijina vidjevši da joj pogibe sin usta i pobi sav rod carski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ali Josaveja kći cara Jorama sestra Ohozijina, uze Joasa sina Ohozijina, i ukrade ga između sinova carevijeh, koje ubijahu, i s dojkinjom njegovom sakri ga od Gotolije u ložnicu, te ne pogibe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I bi sakriven s njom u domu Gospodnjem šest godina, a Gotolija carovaše u zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A sedme godine posla Jodaj i dozva stotinike i vojvode i vojnike, i uvede ih k sebi u dom Gospodnji, i uhvati vjeru s njima, i zakle ih u domu Gospodnjem, i pokaza im sina careva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I zapovjedi im govoreći: ovo učinite: vas trećina, koji dolazite u subotu, neka čuvaju stražu u dvoru carskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A trećina neka bude na vratima Surskim, a trećina na vratima koja su iza vojnika; i čuvajte dom od sile.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A dva dijela vas svijeh koji odlaze u subotu neka čuvaju stražu u domu Gospodnjem oko cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I opkolite cara svaki sa svojim oružjem u ruci, i ko bi navalio među vrste neka se pogubi, i budite s carem kad stane izlaziti i ulaziti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I stotinici učiniše sve kako zapovjedi Jodaj sveštenik; i uzeše svaki svoje ljude koji dolažahu u subotu s onima koji odlažahu u subotu, i dođoše k svešteniku Jodaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sveštenik dade stotinicima koplja i štitove cara Davida, što bijahu u domu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I vojnici stadoše svaki sa svojim oružjem u ruci od desne strane doma do lijeve strane doma prema oltaru i prema domu oko cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada izvede sina careva, i metnu mu vijenac na glavu, i dade mu svjedočanstvo, i postaviše ga carem, i pomazaše ga, i pljeskajući rukama govorahu: da živi car!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kad Gotolija ču viku naroda, koji se stjecaše, dođe k narodu u dom Gospodnji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I pogleda, i gle, car stajaše kod stupa po običaju, i knezovi i trube oko cara, i sav narod iz zemlje radovaše se, i trube trubljahu. Tada Gotolija razdrije haljine svoje i povika: buna! buna!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A sveštenik Jodaj zapovjedi stotinicima koji bijahu nad vojskom, i reče im: izvedite je iz vrsta napolje, i ko pođe za njom pogubite ga mačem; jer reče sveštenik: da ne pogine u domu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I načiniše joj mjesto; i kad dođe na put kojim se ide u dom carski konjskim vratima, ondje je ubiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tada Jodaj učini zavjet između Gospoda i cara i naroda da će biti narod Gospodnji, također i između cara i naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom sav narod zemaljski otide u dom Valov, i raskopaše dom i oltar, i izlomiše likove njegove sasvijem; a Matana sveštenika Valova ubiše pred oltarima. A sveštenik opet uredi službu u domu Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I uze stotinike i vojvode i vojnike i sav narod zemaljski, i izvedoše cara iz doma Gospodnjega, i uđoše u dom carski putem na vrata vojnička. I sjede na carski prijesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I radovaše se sav narod zemaljski, i grad se umiri pošto Gotoliju ubiše mačem kod carskoga doma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Joasu bješe sedam godina kad se zacari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga