1 Potom zida Solomun sebi dom trinaest godina, i svrši ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sazida i dom iz šume Livanske, sto lakata dug i pedeset lakata širok i trideset lakata visok, na četiri reda stupova kedrovijeh, s gredama kedrovijem svrh stupova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I bješe pokriven drvetom kedrovijem gore na gredama, koje bijahu na četrdeset i pet stupova, po petnaest u jednom redu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I prozora bijahu tri reda, prozor nad prozorom u tri reda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I sva vrata i pragovi bjehu na četiri ugla, i prozori, i jedan prozor bješe prema drugom u tri reda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I načini trijem od stupova, pedeset lakata dug i trideset lakata širok; i taj trijem bješe sprijed, i stupovi i grede bijahu sprijed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I načini trijem u kojem bješe prijesto, gdje suđaše, trijem sudski, koji bijaše obložen kedrom od poda do vrha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I u njegovoj kući gdje življaše bijaše drugi trijem iza onoga trijema, posao bijaše isti. Načini dom i kćeri Faraonovoj, kojom se oženi Solomun, kao taj trijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sve ovo bješe od skupocjenoga kamena, tesanoga na mjeru i pilom sječenoga, iznutra i spolja od poda do krova, i spolja do velikoga trijema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I temelj bijaše od kamenja skupocjenoga, kamenja velikoga, od deset lakata i od osam lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ozgo bijaše kamenje skupocjeno na mjeru tesano i daske kedrove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I veliki trijem unaokolo imaše tri reda kamenja tesanoga i jedan red kedrovijeh brvana, kao trijem unutrašnji doma Gospodnjega i kao trijem istoga doma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I posla car Solomun i pozva Hirama iz Tira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A on bijaše sin jedne udovice od plemena Neftalimova a otac mu bješe iz Tira, umjetnik mjedarski, vrlo vješt i razuman, te umijaše svašta graditi od mjedi; on došav k caru Solomunu izradi mu sav posao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sali dva stupa od mjedi, jedan stup bješe od osamnaest lakata u visinu a unaokolo od dvanaest lakata; taki bješe i drugi stup.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I načini dva oglavlja da se metnu ozgo na stupove, salivena od mjedi; pet lakata bješe visoko jedno oglavlje i pet lakata bješe visoko drugo oglavlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I pletenice isprepletane i vrvce kao verige načini na oglavlja, koja bijahu navrh stupova, sedam na jedno oglavlje i sedam na drugo oglavlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tako načini na stupove i dva reda šipaka na jednu pletenicu unaokolo da pokrivaju oglavlje koje bijaše na vrhu; tako načini i na drugom oglavlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I na ta dva oglavlja navrh stupova u trijemu bijahu načinjeni ljiljani od četiri lakta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I na dva oglavlja na dva stupa bijahu ozgo i prema sredini pod pletenicama šipci, kojih bijaše dvjesta u dva reda unaokolo na jednom i na drugom oglavlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I postavi te stupove u trijemu crkvenom, i postavivši desni stup nazva ga Jahin, potom postavivši stup lijevi nazva ga Voas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I navrh stupova namjesti izrađeno cvijeće ljiljanovo. I tako se svršiše stupovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I sali more; deset lakata bješe mu od jednoga kraja do drugoga, okruglo unaokolo, a pet lakata bješe visoko, a unaokolo mu bješe trideset lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I ispod kraja njegova bijahu ispupčene kao jabuke svuda unaokolo po deset na jedan lakat, kojima bješe optočeno more unaokolo, dva reda jabuka bješe saliveno s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I stajaše na dvanaest volova; tri gledahu na sjever, tri gledahu na zapad, tri gledahu na jug, a tri gledahu na istok; a more stajaše na njima ozgo, i zadnja strana svijeh njih bijaše unutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Debljina mu bijaše s podlanice, a kraj mu bijaše kao kraj u čaše, kao cvijet ljiljanov, a primaše dvije tisuće vata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I načini deset podnožja od mjedi, u dužinu od četiri lakta bješe svako podnožje, a u širinu od četiri lakta, a u visinu od tri lakta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A naprava bješe u svakoga podnožja ovaka: oplata bijaše u njih unaokolo, i oplata bijaše između uglova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A na oplati među uglovima bijahu lavovi i volovi i heruvimi; a na uglovima bijaše stupac ozgo, a ispod lavova i volova bijaše vijenac kovan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I pod svakim podnožjem bijahu po četiri točka od mjedi s pločama mjedenijem, i na četiri ugla bijahu kao ramena, i pod svakom umivaonicom bijahu ta ramena salivena prema svakom vijencu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Dubina umivaonici od vrha do dna nad stupcem bijaše s lakta, i u vrhu bijaše okrugla kao i stupac koji bijaše od podrug lakta, i po vrhu joj bijaše rezano, a oplata joj bijaše na četiri ugla, ne okrugla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I tako po četiri točka bijahu pod tom oplatom, i osovine točkovima izlažahu na podnožju, i svaki točak bijaše visok podrug lakta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I naprava u tijeh točkova bijaše kao naprava u točkova kolskih; osovine njihove, glavčine, naplaci i paoci, sve bješe liveno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I četiri ramena bijahu na četiri ugla u svakoga podnožja, iz podnožja izlažahu njegova ramena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A ozgo u podnožja bijaše visine po lakta, koja bješe svuda okrugla, i ozgo na podnožju bjehu strane njegove i oplate koje izlažahu iz njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I po stranama njegovijem i po oplatama njegovijem izreza heruvime, lavove i palme, jedno do drugoga uz vijence unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Na taj način načini deset podnožja; sva bijahu jednako salivena, jedne mjere i jedne naprave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I načini deset umivaonica od mjedi; po četrdeset vata uzimaše jedna umivaonica, i svaka umivaonica bijaše od četiri lakta; po jedna umivaonica stajaše na svakom podnožju od deset podnožja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I namjesti pet podnožja na desnoj strani doma, a pet na lijevoj strani doma, a more namjesti na desnu stranu doma prema istoku s juga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Tako načini Hiram umivaonice i lopate i kotliće; i svrši Hiram sav posao koji radi caru Solomunu za dom Gospodnji:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Dva stupa i dva oglavlja okrugla navrh dva stupa, i dvije pletenice da pokrivaju ona dva oglavlja okrugla navrh stupova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I četiri stotine šipaka na dvije pletenice; dva reda šipaka na svakoj pletenici, da pokrivaju dva oglavlja okrugla navrh stupova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I deset podnožja, i deset umivaonica na njima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I more jedno, i volova dvanaest pod morem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I lonce i lopate i kotliće; a svi sudovi što načini Hiram caru Solomunu za dom Gospodnji bjehu od mjedi uglađene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 To je car salivao u ravnici Jordanskoj u zemlji ilovači između Sohota i Sartana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I Solomun ne izmjeri tijeh sudova, jer ih bješe vrlo mnogo, ne tražiše težine mjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Načini Solomun i sve drugo posuđe za dom Gospodnji: zlatni oltar, i zlatni sto, na kom stajahu hljebovi postavljeni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I pet svijetnjaka s desne strane i pet s lijeve strane pred svetinjom od čistoga zlata, i cvjetove i žiške i usekače od zlata,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I čaše i viljuške i kotliće i kadionice i mašice od čistoga zlata; i čepovi na vratima unutrašnjega doma, svetinje nad svetinjama, i čepovi na vratima crkvenijem bijahu od zlata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I tako se svrši sav posao, koji uradi car Solomun domu Gospodnjemu; i unese Solomun što bješe posvetio David otac njegov, srebro i zlato i sudove, i ostavi u riznicu doma Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga