1 Četiri stotine i osamdesete godine po izlasku sinova Izrailjevijeh iz zemlje Misirske, četvrte godine carovanja Solomunova nad Izrailjem, mjeseca Zifa, a to je drugi mjesec, poče zidati dom Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A dom što ga zida car Solomun Gospodu bijaše u dužinu od šezdeset lakata, a u širinu od dvadeset lakata, a u visinu od trideset lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I bijaše trijem pred crkvom dvadeset lakata dug, prema širini doma, a deset lakata širok pred domom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I načini prozore na domu iznutra široke a spolja uske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I uza zid domu načini hodnike svuda unaokolo uza zid domu oko crkve i svetinje nad svetinjama, i načini klijeti svuda unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Najdonji hodnik bješe pet lakata širok, a srednji šest lakata širok, a treći sedam lakata širok; jer načini zasjeke na domu spolja unaokolo, da se grede ne ulažu u zid od doma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad zidahu dom, zidahu od kamena, koji dovožahu sasvijem prigotovljen, te se ni čekić ni sjekira niti kako oruđe gvozdeno ne ču u domu kad se zidaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Vrata od srednjega hodnika bijahu na desnoj strani doma, i izlažaše se na zavojnicu na srednji hodnik, i iz srednjega na treći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tako sazida dom, i dovrši ga, i pokri dom gredama i daskama kedrovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I načini hodnike oko cijeloga doma od pet lakata u visinu svaki, i sastavljahu ih s domom grede kedrove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada dođe riječ Gospodnja Solomunu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 To je dom što gradiš; ako uzideš po mojim uredbama, i ustvoriš moje zakone i uzdržiš sve moje zapovijesti hodeći po njima, potvrdiću ti riječ svoju, koju sam rekao Davidu ocu tvojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I stanovaću među sinovima Izrailjevijem, i neću ostaviti naroda svojega Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I tako sazida Solomun dom, i dovrši ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I obloži zidove domu iznutra daskama kedrovijem, od poda doma do vrh zidova obloži drvetom iznutra; i pod domu obloži daskama jelovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I načini pregradu od dvadeset lakata od jedne strane doma do druge od dasaka kedrovijeh, od poda do vrh zidova; i to načini unutra za šator, za svetinju nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A dom, crkva naprijed, bijaše od četrdeset lakata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A po daskama kedrovijem unutra u domu bjehu izrezane jabuke i cvjetovi razvijeni, sve od kedra tako da se ne viđaše nigdje kamen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I svetinju nad svetinjama uredi unutra u domu, da se ondje namjesti kovčeg zavjeta Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A svetinja nad svetinjama unutra bješe dvadeset lakata duga, i dvadeset lakata široka, i dvadeset lakata visoka, i obloži je čistijem zlatom; tako obloži i oltar od kedra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I tako obloži Solomun dom iznutra čistijem zlatom, i zateže zlatne lance pred svetinjom nad svetinjama, koju takođe obloži zlatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I sav dom obloži zlatom; tako i sav oltar pred svetinjom nad svetinjama obloži zlatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A u svetinji nad svetinjama načini dva heruvima od drveta maslinova; deset lakata bješe visok svaki.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A od pet lakata bješe jedno krilo u heruvima, i od pet lakata drugo krilo u heruvima; deset lakata bješe od kraja jednoga krila do kraja drugoga krila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tako i drugi heruvim bijaše od deset lakata; jedne mjere i jedne naprave bjehu oba heruvima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Deset lakata bješe visok jedan heruvim, tako i drugi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I namjesti heruvime usred unutrašnjeg doma, i raširiše heruvimi krila svoja tako da krilo jednoga ticaše u jedan zid a krilo drugoga heruvima ticaše u drugi zid, a usred doma ticahu krila jedno u drugo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I obloži heruvime zlatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A sve zidove domu unaokolo iskiti rezanijem heruvimima i palmama i razvijenijem cvjetovima iznutra i spolja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I pod domu obloži zlatom iznutra i spolja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I na ulasku u svetinju nad svetinjama načini dvokrilna vrata od drveta maslinova, kojima pragovi s dovratnicima bjehu na pet uglova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I na tijem dvokrilnijem vratima od drveta maslinova izreza heruvime i palme i razvijene cvjetove, i obloži ih zlatom, i heruvime i palme obloži zlatom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Tako i na ulasku u crkvu načini pragove od drveta maslinova na četiri ugla;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I vrata dvokrilna od drveta jelova; na dvije se strane otvoraše jedno krilo, i na dvije strane otvoraše se drugo krilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I izreza na njima heruvime i palme i razvijene cvjetove, i obloži zlatom sve što bješe izrezano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Potom načini trijem unutrašnji od tri reda tesanoga kamena i jednoga reda drveta kedrova strugana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Četvrte godine mjeseca Zifa bi postavljen temelj domu Gospodnjemu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A jedanaeste godine mjeseca Vula, koji je osmi mjesec, svrši se dom sa svijem stvarima svojim i sa svijem što mu pripada. Tako ga sazida za sedam godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga