1 Tada reče Ahavu Ilija Tesvićanin, jedan od naseljenika Galadskih: tako da je živ Gospod Bog Izrailjev, pred kojim stojim, ovijeh godina neće biti rose ni dažda dokle ja ne rečem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Potom dođe njemu riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Idi odavde, i obrati se na istok, i sakrij se kod potoka Horata prema Jordanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I iz onoga potoka pij, a gavranima sam zapovjedio da te hrane ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I on otide i učini po riječi Gospodnjoj, i otišav stani se kod potoka Horata, koji je prema Jordanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ondje mu gavrani donošahu hljeba i mesa jutrom i večerom, a iz potoka pijaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali poslije godinu dana presahnu potok, jer ne bješe dažda u zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada dođe njemu riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ustani, idi u Sareptu Sidonsku, i sjedi ondje; evo zapovjedio sam ondje ženi udovici da te hrani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ustavši otide u Sareptu; i kad dođe na vrata gradska, gle, žena udovica kupljaše ondje drva; i on je dozva i reče joj: donesi mi malo vode u sudu da se napijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ona pođe da donese; a on je viknu i reče: donesi mi i hljeba malo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ona reče: tako da je živ Gospod Bog tvoj, nemam pečena hljeba do grst brašna u zdjeli i malo ulja u krčagu; i eto kupim drvaca da otidem i zgotovim sebi i sinu svojemu, da pojedemo, pa onda da umremo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Ilija joj reče: ne boj se, idi, zgotovi kako si rekla; ali umijesi prvo meni jedan kolačić od toga, i donesi mi, pa poslije gotovi sebi i sinu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ovako veli Gospod Bog Izrailjev: brašno se iz zdjele neće potrošiti niti će ulja u krčagu nestati dokle ne pusti Gospod dažda na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ona otide i učini kako reče Ilija; i jede i ona i on i dom njezin godinu dana;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Brašno se iz zdjele ne potroši niti ulja u krčagu nesta po riječi Gospodnjoj, koju reče preko Ilije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A poslije toga razbolje se sin ženi domaćici, i bolest njegova bi vrlo teška, tako da izdahnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I ona reče Iliji: šta je tebi do mene, čovječe Božji? Jesi li došao k meni da spomeneš bezakonje moje i da mi umoriš sina?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A on joj reče: daj mi sina svojega. I uzev ga iz naručja njezina odnese ga u gornju klijet, gdje on sjeđaše, i položi ga na postelju svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tada zavapi ka Gospodu i reče: Gospode Bože moj, zar si i ovu udovicu kod koje sam gost tako ucvijelio umorivši joj sina?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I pruživ se nad djetetom tri puta zavapi ka Gospodu govoreći: Gospode Bože moj, neka se povrati u dijete duša njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I Gospod usliši glas Ilijin, te se povrati u dijete duša njegova, i oživje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A Ilija uzev dijete snese ga iz gornje klijeti u kuću, i dade ga materi njegovoj, i reče Ilija: vidi, živ je tvoj sin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A žena reče Iliji: sada znam da si čovjek Božji i da je riječ Gospodnja u tvojim ustima istina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga