1 I dođe riječ Gospodnja Juju sinu Ananijevu za Vasu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Što te podigoh iz praha i postavih vođem narodu svojemu Izrailju, a ti ideš putem Jerovoamovijem i navodiš na grijeh narod moj Izrailja da me gnjevi grijesima svojim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Evo, ja ću zatrti natražje Vasino i natražje doma njegova, i učiniću s domom tvojim kao s domom Jerovoama sina Navatova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ko Vasin pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ostala djela Vasina i što je činio, i junaštvo njegovo, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I počinu Vasa kod otaca svojih, i bi pogreben u Tersi; a na njegovo mjesto zacari se Ila sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I tako preko proroka Juja sina Ananijeva dođe riječ Gospodnja protiv Vase i doma njegova za sve zlo što učini pred Gospodom gnjeveći ga djelima svojih ruku, te bi kao dom Jerovoamov, i zato što ga pobi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Dvadeset šeste godine carovanja Asina nad Judom zacari se Ila sin Vasin nad Izrailjem, i carova dvije godine u Tersi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A sluga njegov Zimrije, starješina nad polovinom kola, diže bunu na Ilu, kad pijaše u Tersi i opi se u kući Arse, koji upravljaše domom njegovijem u Tersi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I dođe Zimrije i ubi ga i pogubi ga dvadeset osme godine carovanja Asina nad Judom, i zacari se na njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A čim se zacari i sjede na prijesto svoj, pobi sav dom Vasin, ne ostavi mu ni što uza zid mokri, i rodbinu njegovu i prijatelje njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tako Zimrije zatr sav dom Vasin po riječi Gospodnjoj koju reče za Vasu preko Juja proroka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Za sve grijehe Vasine i za grijehe Ile sina njegova, kojima griješiše i kojima na grijeh navodiše Izrailja gnjeveći Gospoda Boga Izrailjeva taštinama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ostala djela Ilina i sve što je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Godine dvadeset sedme carovanja Asina nad Judom zacari se Zimrije, i carova sedam dana u Tersi; a narod tada stajaše u okolu kod Givetona, koji bješe Filistejski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I narod što bješe u okolu kad ču da je Zimrije digao bunu i cara ubio, isti dan sav Izrailj u okolu postavi carem nad Izrailjem Amrija vojvodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I Amrije i sav Izrailj s njim otidoše od Givetona i opkoliše Tersu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Zimrije kad vidje gdje osvojiše grad, otide u dvor carski, i zapali nad sobom dvor carski, te pogibe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Za grijehe svoje kojima je griješio čineći što je zlo pred Gospodom, hodeći putem Jerovoamovijem i u grijehu njegovu, kojim je griješio navodeći na grijeh Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A ostala djela Zimrijeva i buna koju podiže, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada se razdijeli narod Izrailjev na dvoje: polovina naroda prista za Tivnijom sinom Ginatovijem da ga učini carem, a druga polovina prista za Amrijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ali narod koji prista za Amrijem bi jači od naroda koji prista za Tivnijom sinom Ginatovijem. I umrije Tivnija, a carova Amrije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Trideset prve godine carovanja Asina nad Judom poče carovati Amrije nad Izrailjem, i carova dvanaest godina; u Tersi carova šest godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I kupi goru Samarijsku od Semera za dva talanta srebra, i sagradi grad na gori, i nazva grad koji sagradi Samarija po imenu Semera gospodara od gore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Amrije činjaše što je zlo pred Gospodom, i gore činjaše od svijeh koji bijahu prije njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer hođaše svijem putovima Jerovoama sina Navatova i u grijehu njegovu, kojim je naveo na grijeh Izrailja gnjeveći Gospoda Boga Izrailjeva taštinama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A ostala djela Amrijeva i sve što je činio, i junaštva koja je činio, nije li to zapisano u dnevniku careva Izrailjevijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I počinu Amrije kod otaca svojih, i bi pogreben u Samariji; a na njegovo se mjesto zacari Ahav sin njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I Ahav sin Amrijev poče carovati nad Izrailjem trideset osme godine carovanja Asina nad Judom, i carova Ahav sin Amrijev nad Izrailjem u Samariji dvadeset i dvije godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I činjaše Ahav sin Amrijev što je zlo pred Gospodom, više od svijeh koji bijahu prije njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I malo mu bijaše što hođaše u grijesima Jerovoama sina Navatova, nego se još oženi Jezaveljom kćerju Etvala cara Sidonskoga, i otide, te služaše Valu i klanjaše mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I načini oltar Valu u domu Valovu koji sazida u Samariji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I načini Ahav gaj, i učini Ahav više od svijeh careva Izrailjevijeh koji biše prije njega, da bi razgnjevio Gospoda Boga Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Za njegova vremena Hil Vetiljanin sazida Jerihon. Na Avironu prvencu svojem osnova ga, a na Seguvu mjezincu svojem metnu mu vrata po riječi Gospodnjoj, koju reče preko Isusa sina Navina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga