1 A ovo su pošljednje riječi Davidove: Reče David sin Jesejev, reče čovjek koji bi postavljen visoko, pomazanik Boga Jakovljeva, i ljubak u pjesmama Izrailjevim:
Kopirano
+
2 Duh Gospodnji govori preko mene, i besjeda njegova bi na mojem jeziku.
Kopirano
+
3 Reče Bog Izrailjev, kaza mi stijena Izrailjeva: koji vlada ljudima neka je pravedan, vladajući u strahu Božijem;
Kopirano
+
4 I biće kao svjetlost jutrenja, kad sunce izlazi jutrom bez oblaka, i kao trava koja raste iz zemlje od svjetlosti iza dažda.
Kopirano
+
5 Ako i nije taki dom moj pred Bogom, ipak je učinio zavjet vječan sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen. I to je sve spasenje moje i sva želja moja, ako i ne da da raste.
Kopirano
+
6 A bezakonici će svikoliki biti kao trnje počupani, koje se ne hvata rukom.
Kopirano
+
7 Nego ko hoće da ga se dohvati, uzme gvožđe ili kopljaču; i sažiže se ognjem na mjestu.
Kopirano
+
8 Ovo su imena junaka Davidovijeh: Josev-Vasevet Tahmonac prvi između trojice; njemu milina bi udariti s kopljem na osam stotina, i pobi ih ujedanput.
Kopirano
+
9 Za njim Eleazar sin Dodona sina Ahohova, između tri junaka koji bijahu s Davidom, i osramotiše Filisteje skupljene na boj, kad Izrailjci otidoše;
Kopirano
+
10 On se podiže, i bi Filisteje dokle mu se ruka ne umori i ukoči se pri maču; i Gospod dade veliko spasenje onaj dan, te se narod vrati za njim samo da pokupi plijen.
Kopirano
+
11 A za njim Sama sin Agejev Araranin; kad se Filisteji skupiše u gomilu, i ondje bješe njiva puna leća, i narod pobježe od Filisteja,
Kopirano
+
12 Stade usred njive, i odbrani je, i pobi Filisteje, i Bog dade veliko spasenje.
Kopirano
+
13 I ta tri prva između trideset siđoše i dođoše o žetvi k Davidu u pećinu Odolamsku, kad vojska Filistejska stajaše u okolu u dolini Rafajskoj.
Kopirano
+
14 A David bijaše onda u gradu, i bješe onda straža Filistejska u Vitlejemu.
Kopirano
+
15 A David zaželje, i reče: ko bi mi donio vode da pijem iz studenca Vitlejemskoga što je kod vrata!
Kopirano
+
16 Tada ona tri junaka prodriješe kroz oko Filistejski, i zahvatiše vode iz studenca Vitlejemskoga što je kod vrata, i donesoše i dadoše Davidu; ali on je ne htje piti, nego je proli pred Gospodom;
Kopirano
+
17 I reče: ne daj Bože da bih to učinio. Nije li to krv ovijeh ljudi, koji ne mareći za život svoj idoše. I ne htje piti. To učiniše ova tri junaka.
Kopirano
+
18 I Avisaj brat Joavov sin Serujin bješe prvi između trojice; on mahnu kopljem svojim na tri stotine, i pobi ih, i proslavi se među trojicom.
Kopirano
+
19 Između te trojice bješe najslavniji, i posta im poglavar; ali one trojice ne stiže.
Kopirano
+
20 I Venaja sin Jodajev, sin čovjeka junaka, velik djelima, iz Kavseila; on pogubi dva junaka Moavska, i sišav ubi lava u jami kad bješe snijeg.
Kopirano
+
21 On ubi i jednoga Misirca, znatna čovjeka; imaše Misirac koplje u ruci, a on izide na nj sa štapom, i istrže Misircu koplje iz ruke, i ubi ga njegovijem kopljem.
Kopirano
+
22 To učini Venaja sin Jodajev, i bi slavan među ova tri junaka.
Kopirano
+
23 Bješe najslavniji između tridesetorice, ali one trojice ne stiže; i David ga postavi nad pratiocima svojim.
Kopirano
+
24 Asailo brat Joavov bješe među tridesetoricom, a to bjehu: Elhanan sin Dodonov iz Vitlejema,
Kopirano
+
25 Sama Arođanin, Elika Arođanin.
Kopirano
+
26 Helis Falćanin, Ira sin Ikisov Tekojanin,
Kopirano
+
27 Avijezer Anatoćanin, Mevunej Husaćanin,
Kopirano
+
28 Salmon Ahošanin, Maraj Netofaćanin,
Kopirano
+
29 Helev sin Vanin Netofaćanin, Itaj sin Rivejev iz Gavaje sinova Venijaminovih,
Kopirano
+
30 Venaja Piratonjanin, Idaj iz doline Gasa.
Kopirano
+
31 Avi-Alvon Arvaćanin, Azmavet Varumljanin,
Kopirano
+
32 Elijava Salvonjanin, Jonatan od sinova Jasinovih,
Kopirano
+
33 Sama Araranin, Ahijam sin Sararov Araranin,
Kopirano
+
34 Elifelet, sin Asveja Mahaćanina, Elijam sin Ahitofela Gilonjanina,
Kopirano
+
35 Esraj Karmilac, Farej Arvljanin,
Kopirano
+
36 Igal sin Natanov iz Sove, Vanija od Gada,
Kopirano
+
37 Selek Amonac, Naraj Viroćanin, koji nošaše oružje Joavu sinu Serujinu,
Kopirano
+
38 Ira Jetranin, Gariv Jetranin,
Kopirano
+
39 Urija Hetejin; svega trideset i sedam.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga