1 A ondje se desi nevaljao čovjek, po imenu Seva sin Vihrijev, od Venijamina. On zatrubi u trubu i reče: mi nemamo dijela s Davidom, ni našljedstva sa sinom Jesejevijem; svak u svoj šator, o Izrailju!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tako svi Izrailjci otstupiše od Davida i otidoše za Sevom sinom Vihrijevim; ljudi pak od Jude držaše se cara svojega i otpratiše ga od Jordana do Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A kad car David dođe u kuću svoju u Jerusalim, uze car deset žena inoča, koje bješe ostavio da mu čuvaju kuću, i metnu ih u zatvor, gdje ih hranjaše ali ne lijegaše s njima, nego ostaše zatvorene do smrti svoje i življahu kao udovice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Potom reče car Amasi: sazovi mi ljude od Jude do tri dana, i nađi se i ti ovdje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I otide Amasa da sazove narod Judin; ali se zabavi preko roka koji mu bješe određen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A David reče Avisaju: sad će nam Seva sin Vihrijev činiti gore nego Avesalom. Nego uzmi sluge gospodara svojega, i goni ga da ne nađe za se koji tvrd grad i ne umakne nam iz očiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tako izidoše za njim ljudi Joavovi, i Hereteji i Feleteji i svi junaci, izidoše iz Jerusalima da gone Sevu sina Vihrijeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kad bijahu kod velikoga kamena u Gavaonu, srete ih Amasa. A Joav bijaše opasan preko haljine koju imaše na sebi, i ozgo bijaše pripasao mač uz bedricu u koricama. I kad pođe, mač mu ispade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada reče Joav Amasi: jesi li zdravo, brate? I dohvati se Joav desnom rukom svojom brade Amasi da ga cjeluje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Amasa ne uzimaše na um mača, koji bijaše Joavu u ruci; a on ga udari njim pod peto rebro, i prosu mu crijeva na zemlju, te od jednoga udarca umrije. Potom Joav i Avisaj brat njegov otidoše u potjeru za Sevom sinom Vihrijevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A jedan od momaka Joavovijeh stade kod njega i reče: ko ljubi Joava i ko je Davidov, za Joavom!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Amasa se valjaše u svojoj krvi nasred puta. I videći onaj čovjek gdje se ustavlja sav narod odvuče Amasu s puta u polje i baci haljinu na nj, kad vidje gdje se ustavlja svaki ko naiđe na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad bi uklonjen s puta prođoše svi za Joavom da tjeraju Sevu sina Vihrijeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I on prođe kroz sva plemena Izrailjeva do Avela i do Vetmahe sa svijem Viranima, koji se okupiše te iđahu za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I došavši opkoliše ga u Avel-Vet-Masi, i iskopaše opkop oko grada tako da stajahu pred zidom; i sav narod što bješe s Joavom navaljivaše da obori zid.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada viknu jedna mudra žena iz grada: čujte, čujte! Kažite Joavu: pristupi ovamo da govorim s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A kad on pristupi k njoj, reče žena: jesi li ti Joav? A on reče: jesam. A ona reče: poslušaj riječi sluškinje svoje. A on reče: da čujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ona reče govoreći: od starine se govori: valja pitati u Avelu. I tako se izvršivaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ja sam jedan od mirnijeh i vjernijeh gradova u Izrailju, a ti hoćeš da zatreš grad, i to majku u Izrailju. Zašto hoćeš da proždreš našljedstvo Gospodnje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Joav odgovori i reče: sačuvaj Bože! sačuvaj Bože! neću da proždrem ni da raskopam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nije tako; nego jedan iz gore Jefremove, po imenu Seva sin Vihrijev, podigao je ruku svoju na cara Davida; dajte samo njega, pa ću otići od grada. A žena reče Joavu: evo, glava njegova baciće ti se preko zida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I žena otide k svemu narodu s mudrošću svojom; i otsjekoše glavu Sevi sinu Vihrijevu, i baciše je Joavu. A on zatrubi u trubu, te se razidoše od grada svak u svoj šator. A Joav se vrati u Jerusalim k caru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A bijaše Joav nad svom vojskom Izrailjevom; a Venaja sin Jodajev bijaše nad Heretejima i Feletejima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A Adoram bješe nad dancima; a Josafat sin Ahiludov bješe pametar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Seja pisar; a Sadok i Avijatar sveštenici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I Ira Jairanin bješe knez Davidu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga