1 A potom se dogodi: Avesalom sin Davidov imaše lijepu sestru po imenu Tamaru, i zamilova je Amnon sin Davidov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I tužaše Amnon tako da se razbolje radi Tamare sestre svoje; jer bješe djevojka, te se Amnonu činjaše teško da joj učini što.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A imaše Amnon prijatelja, kojemu ime bješe Jonadav sin Same brata Davidova; i Jonadav bješe vrlo domišljat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I reče mu: što se tako sušiš, carev sine, od dana na dan? ne bi li mi kazao? A Amnon mu reče: ljubim Tamaru sestru Avesaloma brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada mu reče Jonadav: lezi u postelju svoju, i učini se bolestan; pa kad dođe otac tvoj da te vidi, ti mu reci: neka dođe Tamara sestra moja da me nahrani, i da zgotovi pred mojim očima jelo da gledam, i iz njezine ruke da jedem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Amnon leže i učini se bolestan; i kad dođe car da ga vidi, reče Amnon caru: neka dođe Tamara sestra moja i zgotovi preda mnom dva jelca da jedem iz njezine ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada David posla k Tamari kući, i poruči joj: idi u kuću brata svojega Amnona i zgotovi mu jelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Tamara otide u kuću brata svojega Amnona, i on ležaše; i uze brašna i zamijesi i zgotovi jelo pred njim i skuha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Potom uze tavicu i izruči preda nj; ali Amnon ne htje jesti, nego reče: kažite neka izidu svi koji su kod mene. I izidoše svi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada reče Amnon Tamari: donesi to jelo u klijet da jedem iz tvoje ruke. I Tamara uze jelo što bješe zgotovila, i donese Amnonu bratu svojemu u klijet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad mu pruži da jede, on je uhvati i reče joj: hodi, lezi sa mnom, sestro moja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ona mu reče: ne, brate, nemoj me osramotiti, jer se tako ne radi u Izrailju, ne čini toga bezumlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kuda bih ja sa sramotom svojom? a ti bi bio kao koji od najgorih ljudi u Izrailju. Nego govori caru; on me neće tebi odreći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali je on ne htje poslušati, nego savladavši je osramoti je i obleža je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A poslije omrze na nju Amnon veoma, te mržnja kojom mržaše na nju bješe veća od ljubavi kojom je prije ljubljaše. I reče joj Amnon: ustani, odlazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A ona mu reče: to će biti veće zlo od onoga koje si mi učinio što me tjeraš. Ali je on ne htje poslušati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nego viknu momka koji ga služaše, i reče mu: vodi ovu od mene napolje, i zaključaj vrata za njom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ona imaše na sebi šarenu haljinu, jer take haljine nošahu carske kćeri dok su djevojke. I sluga njegov izvede je napolje, i zaključa za njom vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada Tamara posu se pepelom po glavi i razdrije šarenu haljinu koju imaše na sebi, i metnu ruku svoju na glavu, i otide vičući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A brat njezin Avesalom reče joj: da nije Amnon brat tvoj bio s tobom? ali, sestro moja, ćuti, brat ti je, ne misli o tom. I tako osta Tamara osamljena u kući brata svojega Avesaloma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I car David čuvši sve ovo razgnjevi se vrlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Avesalom pak ne govoraše s Amnonom ni ružno ni lijepo; jer Avesalom mržaše na Amnona što mu osramoti sestru Tamaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A poslije dvije godine kad se strizijahu ovce Avesalomove u Val-Asoru, koji je kod Jefrema, on pozva sve sinove careve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I dođe Avesalom k caru i reče mu: evo, sad se strigu ovce sluzi tvojemu; neka pođe car i sluge njegove sa slugom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ali car reče Avesalomu: nemoj, sine, nemoj da idemo svi, da ti ne budemo na tegotu. I premda navaljivaše, opet ne htje ići, nego ga blagoslovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A Avesalom reče: kad ti nećeš, a ono neka ide s nama Amnon brat moj. A car mu reče: što da ide s tobom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ali navali Avesalom na nj, te pusti s njim Amnona i sve sinove carske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Tada Avesalom zapovjedi momcima svojim govoreći: pazite, kad se srce Amnonu razveseli od vina, i ja vam rečem: ubijte Amnona; tada ga ubijte; ne bojte se, jer vam ja zapovijedam, budite slobodni i hrabri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I učiniše s Amnonom sluge Avesalomove kako im zapovjedi Avesalom. Tada ustaše svi sinovi carevi i pojahaše svak svoju mazgu i pobjegoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A dokle još bijahu na putu, dođe glas Davidu da je Avesalom pobio sve sinove careve, da nije ostao od njih nijedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tada ustavši car razdrije haljine svoje, i leže na zemlju, i sve sluge njegove koje stajahu oko njega razdriješe haljine svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A Jonadav sin Same brata Davidova progovori i reče: neka ne govori gospodar moj da su pobili svu djecu, careve sinove; poginuo je samo Amnon, jer Avesalom bješe tako naumio od onoga dana kad Amnon osramoti Tamaru sestru njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Neka dakle car gospodar moj ne misli o tom u srcu svojem govoreći: svi sinovi carevi pogiboše; jer je samo Amnon poginuo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A Avesalom pobježe. A momak na straži podiže oči svoje i ugleda, a to mnogi narod ide k njemu pokraj gore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I Jonadav reče caru: evo idu sinovi carevi; kao što je kazao sluga tvoj, tako je bilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I kad izreče, a to sinovi carevi dođoše, i podigavši glas svoj plakaše; a i car i sve sluge njegove plakaše vrlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Avesalom pak pobježe i otide k Talmaju sinu Amijudovu caru Gesurskom. A David plakaše za sinom svojim svaki dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A kad Avesalom uteče i dođe u Gesur, osta ondje tri godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Potom zaželje car David otići k Avesalomu, jer se utješi za Amnonom što pogibe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga