1 A poslije toga umrije car sinova Amonovijeh, i zacari se Anun sin njegov na njegovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče David: da učinim milost Anunu sinu Nasovu, kao što je otac njegov meni učinio milost. I posla David da ga potješi za ocem preko sluga svojih. I dođoše sluge Davidove u zemlju sinova Amonovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A knezovi sinova Amonovijeh rekoše Anunu gospodaru svojemu: misliš da je David zato poslao ljude da te potješe, što je rad učiniti čast ocu tvojemu? a nije zato poslao David k tebi sluge svoje da promotri grad i uhodi, pa poslije da ga raskopa?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada Anun uhvati sluge Davidove, i obrija im brade do pola i otsiječe im haljine po pole, do zadnjice, i opravi ih natrag.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad to javiše Davidu, on posla pred njih, jer ljudi bijahu grdno osramoćeni, i poruči im car: sjedite u Jerihonu dokle vam naraste brada, pa onda dođite natrag.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada sinovi Amonovi videći gdje se omraziše s Davidom, poslaše sinovi Amonovi, te najmiše Siraca od Vet-Reova i Siraca od Sove dvadeset tisuća pješaka, i u cara od Mahe tisuću ljudi, i od Is-Tova dvanaest tisuća ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A David kad to ču, posla Joava sa svom hrabrom vojskom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I izidoše sinovi Amonovi, i uvrstaše se pred vratima, a Sirci iz Sove i iz Reova i ljudi iz Is-Tova i iz Mahe bijahu za sebe u polju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I Joav videći namještenu vojsku prema sebi sprijed i ozad, uze odabrane iz sve vojske Izrailjske, i namjesti ih prema Sircima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ostali narod predade Avisaju bratu svojemu da ih namjesti prema sinovima Amonovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I reče: ako Sirci budu jači od mene, dođi mi u pomoć; ako li sinovi Amonovi budu jači od tebe, ja ću doći tebi u pomoć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Budi hrabar, i držimo se hrabro za svoj narod i za gradove Boga svojega; a Gospod neka učini što mu je po volji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada Joav i narod koji bješe s njim primakoše se da udare na Sirce, ali oni pobjegoše ispred njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A sinovi Amonovi videći gdje pobjegoše Sirci, pobjegoše i oni ispred Avisaja, i uđoše u svoj grad. I vrati se Joav od sinova Amonovijeh, i dođe u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali Sirci kad vidješe gdje ih nadbiše Izrailjci, skupiše se opet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Adarezer posla, te dovede Sirce ispreko rijeke, koji dođoše u Elam; a Sovak vojvoda Adarezerov iđaše pred njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kad to javiše Davidu, on skupi sve Izrailjce, i prijeđe preko Jordana i dođe u Elam; i Sirci se namjestiše protiv Davida i pobiše se s Davidom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ali pobjegoše Sirci ispred Izrailja, i pobi David Siraca sedam stotina i četrdeset tisuća konjika; i Sovaka vojvodu njihova ubi, te pogibe ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I kad vidješe svi carevi, sluge Adarezerove, da ih razbi Izrailj, učiniše mir s Izrailjem, i služahu im, i Sirci ne smijahu više pomagati sinovima Amonovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga